Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020).

W ramach projektu m.in. na terenie powiatu hajnowskiego oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób po 30 roku życia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, nieaktywnych zawodowo, które dodatkowo:
- są osobami po 50 roku życia;
- z niepełnosprawnościami;
- posiadają niskie kwalifikacje zawodowe;
- znajdują się na urlopach wychowawczych;
- są kobietami.

Realizujemy w kolejnych etapach:
- indywidualne doradztwo zawodowe z opracowaniem IPD;
- bezpłatne szkolenia zawodowe z wynagrodzeniem stażowym;
- warsztaty i szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji;
- staże zawodowe u lokalnych pracodawców.

LGD Puszcza Białowieska