Informacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniach 5 i 9 listopada 2018 roku. Wyłączenia dotyczą miejscowości Koweła, Łosinka (wieś i kolonia), Wasilkowo, Rzepiska (wieś i kolonia), Olchowa Kładka, Borysówka, Usnarszczyzna, Kolonia Lachy.

HARMONOGRAM WYŁĄCZEŃ ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

DATA
ROZPOCZĘCIA
DATA
ZAKOŃCZENIA
GODZINY OBSZAR STACJA
2018-11-05
7:00
2018-11-05
9:30
2,5 Koweła, Łosinka (wieś i kolonia), Wasilkowo,
Rzepiska (wieś i kolonia), Olchowa Kładka,
Borysówka
03-625,
03-660,
03-664,
03-626,
03-1387,
03-381,
03-1388,
03-382,
03-1105,
03-1389,
03-1401,
03-1400,
03-378,
03-376,
03-343,
03-377
2018-11-05
7:00
2018-11-05
19:00
12 Usnarszczyzna (posesje od nr 2 do 9) 03-626
2018-11-05
14:00
2018-11-05
19:00
5 Koweła, Łosinka (wieś i kolonia) 03-625,
03-660,
03-664,
03-626,
03-1387,
03-381,
03-1388,
03-382,
03-1105,
03-1389,
03-1401,
03-1400,
03-378,
03-376,
03-343,
03-377
2018-11-09
7:30
2018-11-09
16:00
8,5 Kolonia Lachy 03-932

 

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 7405334, 85 7405043 lub 991.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.