Placówka Terenowa KRUS w Hajnówce informuje o organizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników urodzonych w latach 2003 – 2011 (7 – 15 lat) i podlegających ubezpieczeniu w KRUS. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej.

Wszelkie informacje dotyczące turnusów rehabilitacyjnych umieszczone są w załączonej ulotce

 

Inspektor PPO
PT KRUS w Hajnówce

Jan Janusz Żukowski

 

Do pobrania:

Ulotka informacyjna