Hajnówka, dn. 20 kwietnia 2018r.

 

TiM/176/2018

Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. w odpowiedzi na Decyzję Nr 2/D/HK/2018 z dnia 04.04.2018r. informują, iż w zwiazku ze stwierdzeniem zawyżonej wartości jonu amonowego w pobranej próbie wody z wodociągu w Iwankach, podjęliśmy następujące działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz 2294):

  • Sprawdzenie i wyregulowanie procesu uzdatniania wody
  • Płukanie filtrów
  • Pobór dodatkowej próby wody uzdatnionej i surowej w dniu 25.04.2018r.

 

 

Prezes Zarządu
Stanisław Fiedorowicz