Białystok, dn. 5 marca 2018r.

TiM/91/2018

Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. informują, iż w związku ze stwierdzeniem zawyżonej wartości jonu amonowego w pobranej próbie wody z wodociągu w Iwankach, podjęto następujące działania naprawcze, mające na celu doprowadzenie wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz 2294):

  • sprawdzenie i uregulowanie pracy sprężarki oraz zaworów redukcyjnych,
  • sprawdzenie i wyregulowanie procesu uzdatniania wody
  • pobór dodatkowej próby wody

 

 Prezes Zarządu
Wodociągów Podlaskich
Stanisław Fiedorowicz