UWAGA!

Prowadzimy zapisy na obowiązkowe szkolenie uzupełniające w zakresie

STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
(SZKOLENIE CHEMIZACYJNE)

któe odbędzie się

18 grudnia 2017r. o godz. 10:30
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Narwi, ul. Mickiewicza 101

Według ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin szkolenie uzupełniające trwa 1 dzień.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawnia do wykonywania zabiegów oraz zakupu środków ochrony roślin. Jest ono wymagane również podczas kontroli w gospodarstwie przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne 5 lat.

ZAPISY TELEFONICZNE

tel.: 795 09 414, 512 022 873, 81 534 00 95

 Koszt szkolenia - 100zł.