Przebieg warunków pogodowych w 2017 roku niekorzystnie wpływa na wegetację wielu upraw rolniczych. Występowanie niskich temperatur może powodować szkody w plonowaniu roślin.

W związku z aktualną sytuacją pogodową uprzejmie proszę o dokonanie oceny stanu upraw i bieżące informowanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o szkodach wyrządzonych wiosennymi przymrozkami.

W zaistniałej sytuacji poszkodowani rolnicy mogą składać do urzędów gmin/miast wnioski o powołanie komisji ds. oszacowania szkód. Wójt, Burmistrz, Prezydent na podstawie zgłoszeń rolników może do Wojewody Podlaskiego wystąpić z wnioskiem o powołanie komisji. Członkami komisji mogą być pracownicy urzędów gmin, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz przedstawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej.

Do składu komisji mogą być powołane tylko osoby posiadające Wykształcenie rolnicze lub mające co najmniej pięcioletni staż pracy w rolnictwie potwierdzony przez sołtysa. Wzory protokołów i innych dokumentów są umieszczone na stronie głównej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Klęski w rolnictwie” oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zasady szacowania szkód w rolnictwie w stosunku do lat poprzednich nie uległy istotnym zmianom. Jedyną zmianą jest nowy, jednolity w kraju, wzór protokołu oraz wielkości średnich plonów i cen z trzech ostatnich lat podawanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie.

Szczegółowych informacji będą udzielali doradcy PODR w Szepietowie oraz pracownicy Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Wicewojewoda Podlaski
Jan Zabielski