Informacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniu 4 kwietnia 2017 roku. Wyłączenia dotyczą miejscowości Łopuchówka, Tyniewicze Duże, Kotłówka, Nowiny.

HARMONOGRAM WYŁĄCZEŃ ENERGII ELEKTRYCZNEJ:


pge 2017 04

 

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 7405334, 85 7405043 lub 991.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.