Podlaska Fundacji Rozwoju Regionalnego, Podlaska Agencja Zarządzania Energią oraz Urząd Gminy Białowieża zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym  pt. „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Działanie 5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego”, które odbędzie się 4 marca 2016 roku w Białowieży. W takcie spotkania przedstawione zostaną zagadnienia związane z zasadami ubiegania się o dotacje w ramach działania 5.1 RPOWP, tj.: typy beneficjentów kwalifikujących się do wsparcia, typy projektów kwalifikujące się do wsparcia, zasady finansowania projektów, nowe kryteria oceny, pomoc publiczna, wydatki kwalifikowane w projekcie oraz wymagana dokumentacja.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli: - mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii, producentów rolnych, grup producenckich, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, porozumień i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną, jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną (nie wymienione wyżej), podmiotów działających w ramach partnerstw publiczno-prywatnych oraz operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD).

Poniżej znajduje się program oraz karta zgłoszenia uczestnictwa w seminarium. Kartę zgłoszenia udziału w seminarium prosimy przesłać faxem na numer 85 6825187 lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  na załączonym formularzu do dnia 02.03.2016r. W karcie zgłoszenia proszę wpisać osoby, które wezmą udział w seminarium informacyjnym (max. 3 osoby z instytucji).

Uczestnictwo w seminarium informacyjnym jest bezpłatne. Seminarium informacyjne organizowane jest w ramach projektu „Enterprise Europe Network” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM SEMINARIUM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Opracowanie materiału:
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego