Narew, 27 czerwca 2018r.

WÓJT GMINY NAREW

ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew
w miejscowości:

Wieś Łosinka - nieruchomość położona na obsdzarze zabudowy siedliskowej z dojazdem uicą o nawierzchni asfaltowej z chodnikami. Ma regularną konfiguracjęw kształcie prostokąta. Zabudowana budynkiem byłego Ośrodka Zdrowia. Nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oznaczona w ewidencji gruntów nr: 135 o pow. 3200m2 /Bi-0,32ha/ KW Nr BI2P/00022752/5

  • cena wywoławcza - 123 300,00 zł (w tym wartość gruntu 20 480,00 zł)
  • wysokość wadium - 13 000,00 zł
  • dodatkowe koszty - 2 611,00 zł
  • o wysokości posiąpienia decydują uczestnicy przetargu, minimalne 1 240,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 31 lipca 2018r. o godz. 9,00
w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi ul. Mickiewicza 101, pok. 7.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wplacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Narwi

64 8086 0004 0000 1052 2000 0090 Bank Spółdzielczy w Narwi

w terminie do 25 lipca 2018r (za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek Urzędu).

Szczegółowych informacji o nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Narwi pok. 4, tel. 85 6816755, 785084097 lub na bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz