susza info

 

Do pobrania:

Załącznik 1 - wniosek producenta rolnego o oszacowanie szkód
Załącznik 2 - oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej
Załącznik 3 - oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach
Załącznik 4 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych