W dniach 30 kwietnia - 5 maja 2018r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie
nieczynny
Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.