w związku z planowanym naborem wniosków w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy o dofinansowanie projektów na Odnawialne Źródła Energii (OZE), Gmina Narew udostępnia na swojej stronie internetowej pod adresem www.portals.narew.gmina.pl deklarację przystąpienia do inwestycji dotyczącej budowy instalacji OZE w Państwa budynkach.

Deklarację udziału w projekcie można również uzyskać w Urzędzie Gminy Narew, pok. nr 3

W ramach programu przewidziano możliwość dofinansowania instalacji:

  1. paneli fotowoltaicznych,
  2. kolektorów słonecznych oraz
  3. pomp ciepła

Deklarację prosimy złożyć w Urzędzie Gminy Narew, pok. nr 3, do dnia 26 stycznia 2018 roku, do godz. 15.30.

Dodatkowych informacji związanych z projektem można uzyskać w Urzędzie Gminy Narew, pok. nr 3, tel. 85 681 67 40

 

Do pobrania:

Deklaracja w formacie *.pdf
Deklaracja w formacie *.doc