W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” Gmina Narew otrzymała wsparcie finansowe od Wojewody Podlaskiego w łącznej wysokości 14 000 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.