W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych Gmina Narew otrzymała wsparcie finansowe od Wojewody Podlaskiego w łącznej wysokości 12 000 zł, w tym 7 815 zł dla szkoły podstawowej oraz 4 185 zł dla gimnazjum. Wkład własny Gminy Narew w projekcie wyniósł 3 000 zł. W ramach pozyskanych środków do biblioteki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi zakupiono łącznie 1051 książek.