Narew, 2 stycznia 2017r.

WÓJT GMINY NAREW

ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew
w miejscowości:

Wieś Przybudki - działka położona w kompleksie zabudowy wsi Przybudki. Nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oznaczona w ewidencji gruntów nr: 137/3 o pow. 0,1195ha /BrRV-0,0454ha, RV-0,0741ha/ BIZP/00032582/5

  • cena wywoławcza - 8940,00 zł.
  • wysokość wadium - 1100,00 zł.
  • dodatkowe koszty - 1503,00 zł.
  • o wysokości posiąpienia decydują uczestnicy przetargu, minimalne 110,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 9 lutego 2018r. o godz. 9,00
w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi ul. Mickiewicza 101, pok. 7.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wplacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Narwi

64 8086 0004 0000 1052 2000 0090 Bank Spółdzielczy w Narwi

w terminie do 05 luty 2017r (za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek Urzędu).

Szczegółowych informacji o nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Narwi pok. 4, tel. 85 6816755, 785084097 lub na bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz