I N F O R M A C J A

Zarządzeniem Nr 6/2017 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 r., dzień 8 stycznia 2018 roku został ustalony dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Narew.

Dodatkowy dzień wolny został ustalony w zamian za Święto Trzech Króli przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz