INFORMACJA WÓJTA GMINY NAREW


Wójt Gminy Narew na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2016r, poz. 2147 z późn. zmianami/ informuje, że na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy w Narwi ul. Mickiewicza 101 zostaje wywieszony na okres 21 dni /od dnia 16 listopada 2017r./ wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie wsi:

  • Przybudki - działka oznaczona nr 137/3 o pow. 0,1195 ha.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazach można zasięgniąć w Urzędzie Gminy w Narwi, ul. Mickiewicza 101, lub na bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl

 


Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz