Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2016r. poz 2147) Wójt Gminy Narew odwołuje wyznaczony na dzień 18 września 2017r., na godz. 9:00 I przetarg ustny nieograniczony, w części dotyczącej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Lachy, gmina Narew, oznaczonej jako działka nr 3/8 o pow. 0,2162 ha, objętej księgąwieczystą Nr BI2P/00032577/7.

Przyczyną odwołania przetargu jest podanie w ogłoszeniu niepełnej informacji o własności znajdujących się na niej urządzeńenergetycznych (stacja trafo).

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz