Jeżeli jesteś osobą zdrową, fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim przy ul. Dubiażyńska 2 lub zadzwoń pod nr tel. 261398072 – tam dowiesz się jak wstąpić do jednostek obrony terytorialnej.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych, oraz w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to:

 • możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu w system bezpieczeństwa Polski,
 • praca w młodym i opartym na podobnych wartościach zespole (istnieje możliwość zgłoszeń grupowych, które w miarę możliwości będą uwzględniane w doborze miejsc służby),
 • służba w pobliżu miejsca zamieszkania,
 • udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu,
 • atrakcyjne formy finansowania oraz możliwość służby stałej w ramach wojsk OT.

Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajduje się m. in.

 • prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika,
 • ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji,
 • współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego,
 • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni,
 • szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego

 

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz