Zwołuję w dniu 10 maja 2017 roku (środa) o godz. 8:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy z następującym porządkiem dziennym:

  1. Omówienie zmian w budżecie gminy.
  2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy
Halina Turbaczewska