INFORMACJA WÓJTA GMINY NAREW


Wójt Gminy Narew na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2016r, poz. 2147 z późn. zmianami/ informuje, że na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy w Narwi ul. Mickiewicza 101 zostaje wywieszony na okres 21 dni /od dnia 27 marca 2017r./ wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach:

 • obręb Ogrodniki - działki oznaczone nr 76/1 o pow. ogólnej 0,09 ha i 76/3 o pow. ogólnej 0,12 ha.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazach można zasięgniąć na bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl

1.

 • Oznaczenie nieruchomości wg KW: BI2P/00032698/1
 • Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: 76/1
 • Powierzchnia ogólna działki: 0,09ha
 • Opis działki: Położona przy drodze żwirowej do wsi Hożna, działka w kształcie czworoboka, jest w odłogu, porośnięta trawą. W sąsiedztwie występują grunty rolne  oraz siedlisko zabudowy kolonijnej.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowania i zagospodarowania terenu.
 • Cena nieruchomości w zł/Wysokość czynszu dzierżawy: 1540,00zł/-
 • Poniesione koszty w zł: 500,00zł
 • Uwagi, podatek VAT: brak

 

2.

 • Oznaczenie nieruchomości wg KW: BI2P/000032698/1
 • Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: 76/3
 • Powierzchnia ogólna działki: 0,12ha
 • Opis działki: Położona w odległości ok. 75m w kierunku wschodnim od działki nr 76/1, nie ma dostępu do drogi publicznej, jest w odłogu, na działce występują zakrzaczenia i pojedyncze drzewa liściaste.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowania i zagospodarowania terenu.
 • Cena nieruchomości w zł/Wysokość czynszu dzierżawy: 1480,00zł/-
 • Poniesione koszty w zł: 500,00zł
 • Uwagi, podatek VAT: brak


Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz