Dnia 11 i 18 marca 2016r. Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów będzie
nieczynny
Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.